Välkommen

Vi är ett elföretag med 30 år i branschen. Vi arbetar i stort och smått. Våra uppdragsgivare finns såväl inom process- och verkstadsindustrin som bland enskilda konsumenter. Vi har verkstad och utrustning för arbeten som inte behöver göras direkt på plats. Ta kontakt och låt oss visa hur vi löser just dina problem.

Tjänster

Vi har kapacitet för, nyinstallation, ROT-arbeten, servicearbeten, industriinstallationer, styr- och reglerutrustning, datanät och mekaniska arbeten.

Personal

Referenser